In hoeverre zijn de volgende stellingen kenmerkend voor u?

  Niet
kenmerkend
Enigszins
kenmerkend
Heel
kenmerkend
Ik wil graag besluiten nemen en acties benoemen
Ik houd van ordelijkheid en het werken volgens een plan
Ik vind het prettig om ongeremd te fantaseren in mogelijkheden
Ik houd ervan om overzicht te hebben hoe zaken lopen in een project
Ik ben van 'niet praten, maar aan het werk gaan'
Voortgang
0%
TeamWerkt en Sherpas Proyects . Gerard Grommers en Jakob Zwinderman*
(*) mede schrijver van het boek "No Prima Donnas"