Uit onze jarenlange management- en adviseurservaring is gebleken dat teams die op een succesvolle en geïnspireerde wijze samenwerken steeds vijf rollen in het team aanwezig waren. Deze rollen blijken aanvullend en ieder vanuit een eigen invalshoek een noodzakelijke bijdrage te leveren om als team effectief te kunnen presteren.

Welke rol heb jij in het team en welke verbinding maak jij met je teamleden? Doe de test en ontdek welke rol jij laat zien als het gaat om samenwerken en het samen werken in een team!

De vragenlijst bestaat in totaal uit 40 stellingen en 10 uitspraken.

N.B. Heb je via e-mail een gebruikersnaam en wachtwoord gekregen, log dan alsjeblieft eerst hier in!

Denk erom dat je tijdens het invullen van de vragenlijst de browser niet afsluit, de browser niet "reload" én géén gebruik maakt van de "back-button"!


Voorbeeld van een grafisch "individueel" rapport (links) en een grafisch "team" rapport (rechts)

TeamWerkt en Sherpas Proyects . Gerard Grommers en Jakob Zwinderman*
(*) mede schrijver van het boek "No Prima Donnas"